Telefoonnummer: 0900-1234554

Banner Weerprimeur.nl - Zonnebloem met blauwe lucht in zomer

Diensten

Weerprimeur.nl opgericht door weeradvisionair M.E Putto is een uniek, eigenzinnig en niet zelden spraakmakend weerinstituut dat onmiskenbaar en ontegenzeggelijk zijn meerwaarde heeft ten overstaan van overige weertoko's.

Dit professionele weerbedrijf met aan het roer zelfstandig professional MP, bedient met name sinds de zomer van 2006 een voornamelijk gediversifieerde weer(niche)markt in een groot gedeelte van ons eigen Nederland.

Print (expansie door het gehele land) maakt nog een belangrijk deel uit van de weerdienstverlening, maar ook (landelijke) internetportalen en radiozenders worden bediend met gedegen en bovenal betrouwbare weerinfo.

 

Radio - en televisieoptredens (doorgaans landelijk) zijn soms inherent aan de gewaagde en spraakmakende weeruitspraken van MP. Als er een weerscoop wordt gelanceerd happen de landelijke media vaak als eerste toe.

 

Tevens maken particulieren en weersafhankelijke bedrijven (met name in de agrisector) gebruik van de dikwijls zeer nauwkeurige weerprognostieken van Weerprimeur.nl. zoals de nachtvorstprevisies of pluviale prognostieken.

Zo begeleidde WP afgelopen zomer nog een groot randstedelijk pop - en havenfestival op weerkundig gebied. Evenementen die tegenwoordig vallen of staan bij/met gedegen weerinformatie, voornamelijk door de toegenomen frequentie ervan en stijgende bezoekersaantallen. Ook de momentane zeer wisselvallige zomers spelen hierbij (autonoom) een rol. Men is bijvoorbeeld veel alerter op een fenomeen als onweder of vernietigende valwinden.   

 

In de nabije toekomst is MP ook weer voornemens om interessante lezingen te gaan geven met name over zijn stokpaardjes wolken en het weer en bijvoorbeeld de mesometeorologie van het Noord-Hollandse duingebied.  

Ook mag weeradvisionair MP woonachtig op een slordige 5200 meter uit zee een gedegen strandweerexpert genoemd worden met zeewind als expertise. In welke synoptische situaties valt de zeewind juist wel of niet in?

De soms woestijnachtige thermische condities uiteenlopend van een ijzige -25 tot een zinderende + 65 graden in het grootste aaneengesloten duingebied van West-Europa, de Kennemerduinen, komen bijvoorbeeld uitvoerig ter sprake in een referaat als u de zeer ervaren en kundige weeranalist MP boekt voor zo'n twee uur plezant vertier. 

 

 

 

 

Weerabonnement & belcontract

 

Speciaal voor de agridoelgroep met referenties in o.a Lelystad, Biddinghuizen, Burgervlotbrug en Noord-Brabant en natuurlijk ook voor overige gebruikers van het weer heeft Weerprimeur.nl een zeer aanlokkelijk en bovenal bruikbaar weerabonnement in de aanbieding met focus nadrukkelijk op zeer specifieke land - en tuinbouwmeteorologische parameters! Dit weerabonnement kan desgewenst per maand worden besteld of eventueel opgezegd worden.  

 

Dit maandabonnement speciaal voor de agrisector voorziet in dagelijkse agriweerupdates via e-mail en/of telefoon, maar kan ook louter bestaan uit telefonische weerinfo waarbij er tot twee uitgebreide individuele weerupdates per dag worden afgescheiden. Interessant zo'n op maat gesneden consult (bij het maandabonnement inbegrepen) 

 

Tevens zijn er losse telefonische individuele weerconsulten mogelijk als men bijvoorbeeld alleen info wenst voor een bepaald evenement. Dan geeft Weerprimeur.nl een zeer uitgebreide weeranalyse van circa tien minuten.

Daarnaast zijn er natuurlijk de dagelijkse weerupdates op de reguliere weerprimeurlijn via het nr. 0900-1234554.  

 

Meer informatie over deze interessante en bruikbare agriweerabonnementen op maandbasis, de individuele eenmalige telefonische weerconsulten en uiteraard een prijsindicatie hiervoor is er via info@weerprimeur.nl

 

Onder meer de volgende weerinfo wordt aangeboden als men een professioneel weerabonnement afneemt.

  • Zeer ruim tevoren koude en of hitte/droogte zien aankomen, veelal eerder dan andere profs.
  • Als enige (aantoonbaar) in dit land stralingsminima tot op de halve graad nauwkeurig aangeven!
  • Nauwkeurige dauwpuntswaarden prognosticeren voor de volgende dag rond klokke 15.00u.
  • Goede indicatie van de globale straling/referentiegewasverdamping geven een dag tevoren.
  • Neerslagprognoses (24-36 uur tevoren) geven voor zeer specifieke gebieden in Nederland.
  • Als dè nachtvorstexpert van Nederland (zie ook tweede parameter) als geen ander het…
  • Nachtvorstrisico (zeer gedetailleerd) aangeven, inclusief laagste temps op perceel(teelt)niveau.
  • Waar andere beroepsweerjongens (uit het midden des lands) vnl. met computermodellen draaien..
  • Komt weerprimeur met eigen, volledig op maat gesneden in & output met zeer geringe foutmarges.

Bovendien deed de weeradvisionair MP die natuurlijk van meer markten thuis is, de afgelopen zeven jaar veel ervaring op met een geheel ander fenomeen, namelijk de hyperinteressante (inter) nationale agritermijnmarkten.

MATIF in Parijs (graan) en EUREX (aardappelen) werden zeer nauwgezet gevolgd en bepaalde weergerelateerde trends vielen in het bijzonder op. Ook in dit verband kan MP als termijnmarktspecialist uitstekend adviseren en een teler die z’n oogst wil indekken, of in de hoedanigheid van speculant, veel geld opleveren. De weerkundige ‘voorkennis’ kan in sommige situaties zeer lucratief zijn met oog op de te volgen termijnmarktstrategie. Daar hij weersveranderingen dikwijls als eerste traceert, kan onmiddellijk worden geanticipeerd op aan - en verkopen op de soms zeer volatiele agritermijnmarkten. Buitengewoon interessant voor agrarische indekkers en speculanten.    

 

* Zeer evident en uniek in Nederland is dat mocht de gegeven verwachting, casu quo update niet geheel naar tevredenheid zijn en in uitzonderlijke gevallen zelfs niet uitkomen, is het mogelijk in overleg met de weerconsultant af te zien van volledige betaling (uitzonderingen) en kan volstaan worden met een redelijk en billijk percentage van het bedrag. De gematigde ncnp-methodiek is dit. 

Een soort no cure no pay-systeem dus (in de weerwereld zeer ongebruikelijk, daar men normaliter als weerprovider alle risico uitsluit).
Mocht een maandabonnement 120 euro per maand zijn
en men 30 updates krijgt (1 per dag) waarvan op tien dagen benedenmaats wordt gescoord, hetgeen in de praktijk zelden of nooit gebeurt en zeker niet bij een instituut als Weerprimeur.nl, behoeft de klant uiteindelijk 10/30=1/3 van 120 euro, dus 40 euro minder te betalen & kost 't weerabonnement van Weerprimeur.nl die maand 80 euro.