Telefoonnummer: 0900-1234554

Banner Weerprimeur.nl - Zonnebloem met blauwe lucht in zomer

MP versus KNMI

Een nieuwe paragraaf op weerprimeur.nl is MP versus KNMI en het gaat hierbij over de vertolking van de EPS/ECMWF-pluim richting een groot publiek dat de KNMI-site frequenteert. Niet zelden zien we bij het KNMI in De Bilt dat het bekende glas half leeg is en de nadruk vrijwel permanent gelegd wordt op de eventuele wisselvalligheid vroeger of later in de referte verwachtingsperiode, ofschoon die in de getoonde pluim slechts mondjesmaat aanwezig is. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de temperatuurcurve des winters. De pluim laat ontegenzeggelijk minima tot minus tien graden zien, terwijl de KNMI-tekst slechts rept over lichte tot matige vorst. Ook komt zulks voor gedurende warme zomerse perioden: de pluim tendeert naar ronduit tropenwaarden, terwijl de conservatieve Biltse meteoman niet verder komt dan het nederig noemen van 'zomers' weer in de begeleidende tekst.  

Kwalijk is en zeker jegens een groot publiek, dat er dus veelal sprake is van een zekere dichotomie tussen de sec getoonde 15-daagse verwachting in de pluim en de daarbij corresponderende (povere en vaak negatieve) tekst opgesteld door een KNMI-ambtenaar. In deze rubriek wordt dagelijks de authentieke pluim & annex daarmee de begeleidende KNMI-tekst opgetekend en direct daaronder de door MP gemuteerde, veel realistischer tekst die beslist en achteraf aantoonbaar meer aansluit bij diezelfde pluim. Een unieke bijdrage in Nederland is dit. Tevens wordt de door MP vrijwel dagelijks opgestelde tekst vanaf pakweg 11.00 uur des ochtends al geënt op de nieuwste uitvoer, in casu die van 0 uur. De op dat moment nog getoonde KNMI-tekst is hopeloos verouderd en nog gebaseerd op de uitdraai van de vorige dag 12Z. Dus die 0Z. uitdraai hanteren en de tekst daarop aanpassen is nog eens een extra novum dat eigenlijk door de Bilt zou moeten worden gerealiseerd, maar men blijft te behoudend. Trouwens linguïstisch gezien zijn de vaak moderate KNMI'ers geen hoogvliegers (is alom bekend).    

 

KNMI donderdag 09 februari tot en met donderdag 16 februariKans (50-70%) op een overgang naar een rustiger en droger weertype met temperaturen iets onder normaal.

02/02/2017 08.38 uur LT

 

 

MP donderdag 09 februari tot en met donderdag 16 februariKoud en overwegend droog winterweer met later in de periode toenemende kans op sneeuw. In de nacht en ochtend meest lichte tot matige vorst en regionaal kans op strenge vorst. 

02/02/2017 10.38 uur LT