Telefoonnummer: 0900-1234554

Banner Weerprimeur.nl - Zonnebloem met blauwe lucht in zomer

Over Weerprimeur.nl

Marc Putto, volgens kenners en niet-kenners waarschijnlijk de beste weer(ad)visionair van Nederland, is op z’n minst een opmerkelijk ‘fenomeen’. Sinds ‘mensenheugenis’ in de weer met het weer en zonder pardon al zo’n 15 jaar lang toonaangevend in weerland. De schrandere en bovenal hooggevoelige weerdude doet de reguliere weerinstituten niet zelden sidderen als hij weer eens met een premature, spraakmakende weerscoop/weerprimeur komt, al dan niet op radio of televisie. Veel later komen de ‘trendvolgers’ als KNMI, MC en WO dan pas aan zet met de eerste geluiden over een op handen zijnde hittegolf of kou-inval, terwijl de volgers (ook via Twitter tegenwoordig) van de WP-man dit al tenminste een week of zelfs langer weten. Een duidelijk argumentum pro dus om eerst Weerprimeur.nl te consulteren alvorens de gangbare en dikwijls zeer 'voorspelbare' Hollandse weerwebzijden te gaan raadplegen. MP mag samen met Jan Pelleboer en Piet Paulusma tot de meest idiosyncratische weerfiguren gerekend worden. Dit dan ten overstaan van de saaie en ruguliere kaartlezers die de facto weinig of niets toevoegen aan het reeds bestaande weeraanbod. En dat veelal kwalitatief matige aanbod er is legio tegenwoordig. 

 

De februarikoude in 2012 (met minima tot -23 graden op 4-2’12) ventileerde MP reeds rond 20-22 januari al uitgebreid op de site, via de weerprimeurlijn, op radio Veronica en radio 1, terwijl de NOS-weerman in het journaal het op 27 januari nota bene nog over lichte vorst had voor de week daarna, enfin. Dit is slechts een voorbeeld van de talrijke, opzienbarende revenuen op weergebied van Weerprimeur.nl en het nobele streven blijft dan ook om het te prognosticeren weer zo competitief mogelijk te brengen in de Benelux.       
 

Een aantal mensen kent MP ook nog wel van de tamelijk spraakmakende site Alternatiefweer.nl, die later (vanaf 2006) Weerprimeur.nl ging heten. Op deze site werden vooral majeure weermissers van professionele weerlieden aan de kaak gesteld en niet zo’n beetje ook. In de hoedanigheid van 'de nationale weersouffleur van het land' kon MP meer +++ missers helaas niet voorkomen in Nederland.

 

Het bijna niet te verkroppen feit dat veel nationale weerzeggers op de landelijke radio en TV het Hollandse weer dikwijls minder secuur verwachtten dan MP gaf niet zelden enorme frustratie bij de WP-man. Dat was ook de enige en juiste reden waarom MP zijn eigen weersuccessen en weerscoops frequent stipuleerde op z'n site en in de media en dat had dus in wezen niets met welke vorm van borstklopperij dan ook te maken. Nog steeds is er verbazing alom als een weerman van het NOS Journaal -5 of -6 graden intekent voor Oost-Nederland na een vrij koude en heldere dag met een oostenwind, terwijl het inmidddels al volloopt met bewolking vanuit Duitsland zodat zelfs een kind op de basisschool kan bevroeden dat er bij lange na geen matige vorst gehaald wordt door dat gebrek aan opklaringen en het kwik niet veel verder zal dalen dan -1 of -2 graden. De weerman van dienst die kennelijk klakkeloos z'n tevoren bekeken computermodellen napapegaait vertikt het kennelijk om vlak voor de uitzending rond 20.25 uur even op het semi-actuele satellietbeeld stroomopwaarts te kijken? Dit soort onkunde van zogenaamde professionele weerlieden blijft echt tenenkrommend.     

 

In de nieuwe setting van Weerprimeur.nl is bewust gekozen voor een tamelijk rustige en enigszins zakelijke uitstraling van de webzijde. Veel weersites zijn bijna een onrustig ogend zooitje met een wirwar van grafieken en tabellen. Vaak zien we ook buienradar of zoiets genoemd op zo’n site en bijvoorbeeld de KNMI-weersverwachting. Waarom eigenlijk ? Een beetje weerman/vrouw in de dop, of serieuze weeramateur verzorgt toch zijn eigen weersverwachtingen en vult z’n ruimte niet op met content van andere internetportalen.

 

Verwacht bij Weerprimeur.nl niet de allernieuwste apps met b.v opties om voor 18.000 locaties ter wereld het te verwachten weer tot veertien dagen vooruit globaal te kunnen checken, want in tegenstelling tot andere & veel grotere weertoko's houdt WP het graag simpel en tamelijk conventioneel met de focus niet zozeer op het offreren van de meest vooruitstrevende weertools, maar meer op het streven naar zeldzaam goede korte - en lange termijnverwachtingen. Wellicht komt er nog wel eens een keer een mobiele site Weerprimeur.nl?

 

Weerprimeur.nl ‘voor een unieke weerbeleving’ is het nieuwe credo. Middels de nieuwe rubrieken ‘weer en wijn’ en ‘weer en muziek’ tracht MP de ‘complete weerbeleving’ te bewerkstelligen. Het is natuurlijk zeer interessant en leuk te vernemen welke wijn je bij voorkeur drinkt op een prachtige zonovergoten aprildag met jubelachtige lentestemming, of welke muziek volledig aansluit bij een mistroostige november - of decembersfeer, wanneer het tegen de klok van vier uur des namiddags buiten alweer schemerig wordt. De algehele weerbeleving wordt hopelijk nog gecompleteerd door de zeer fraaie en meestal weergerelateerde foto's die op elke subpagina in groot formaat zijn geplaceerd. Uitzonderlijk fraaie weerfoto's kunnen overigens worden opgestuurd naar info@weerprimeur.nl

 

In de nieuwe rubriek ‘statements en prognoses’ komt MP met stellingen en visies. Deze hoeven niet per se weergerelateerd te zijn. Als er zich een aardbeving zou kunnen aandienen over een maand, Nederland vrijwel zeker gaat winnen van Duitsland, of als de kans op een vliegtuigongeluk toeneemt, staat het in deze rubriek vermeld. Ook de abdicatie van Koningin Beatrix zal hier geannonceerd worden. Inmiddels is dat laatste reeds geschied op 30-4.

 


 

WEERDUDE MARC PUTTO VOORSPELT DE WINTER VOOR DE ZESDE KEER OP RIJ CORRECT

 

De meteorologische winter is voorbij en het seizoen 2012/2013 is uiteindelijk zo'n halve graad te koud uitgekomen in Nederland met in de randstedelijke gebieden zelfs een negatieve afwijking van c.a 0,7 graden overeenkomstig de nieuwe normalen. Dit betekent dat weerkundig strateeg MP van WP nota bene voor de zesde keer op rij min of meer goed zat met zijn prognose die hij ook afgelopen jaar in oktober voorafgaande aan de winter weer lanceerde via de weerprimeurlijnen in Nederland en België. Hij ging in die winterprognose oktober 2012 uit van een te koude en nogal kwakkelige winter, hetgeen inderdaad het geval bleek en zeker het wintergevoel bij menigeen gaf toch overduidelijk dat kwakkelscenario aan met zeer regelmatig verkeershinderlijke sneeuwsituaties op het pleit.

We kennen de sneeuwrijke winters van 2009 en 2010 welke MP ruim tevoren en uiteindelijk volledig correct aankondigde, onder andere bij Editie NL, via Q music en radio Veronica, maar met name de laatste twee seizoenen zijn extra interessant, daar er een opmerkelijke bifurcatie optrad tussen respectievelijk de visies van het grootste weerbedrijf van Europa versus die van het relatief petite, doch superieure Weerprimeur.nl. Na de vermeende horrorwinter die was aangekondigd ultimo 2011 door een aantal meteorologische onverlaten, terwijl MP in oktober 2011 juist voor vrij zacht ging voor het seizoen 2011/2012 en het dat ook werd uiteindelijk, ging Meteo Consult bij monde van Dennis Wilt op TV voor een duidelijk te koude variant. Conclusie, de winter werd ondanks extreme februarikoude te zacht en dus 1-0 voor WP. Maar nu de situatie betreffende het voorbije seizoen waarin blijkt dat de Wageningse professionals er wederom naast zaten en wel hierom. MP kwam in oktober 2012 in z'n traditionele winterprognostiek aan met een kouwe kwakkel inclusief flinke sneeuwincidentie en tot c.a 1 graad te koud. Meteo Consult ging nu juist voor een te zachte winter, voornamelijk gebaseerd op de uitkomsten, casu quo berekeningen van WCS en ECMWF. Ergo, MC zat dus twee jaar op rij precies fout, terwijl WP z'n imponerende reeks prognostieken LT gewoon voortzette. De vraag is en blijft dus eigenlijk, waarom presteerde 1 van de meest geoutilleerde weertoko's ter wereld nauwelijks op het winterfront, met name de voorbije twee seizoenen en de relatief eenvoudige WP-man zes keer op rij min of meer correct? Wie het weet en het ook nog eens kan onderbouwen mag het een keertje komen vertellen.