Telefoonnummer: 0900-1234554

Banner Weerprimeur.nl - Zonnebloem met blauwe lucht in zomer

Weerprimeurlijn 0900-1234554

Een aantal in het weer geïnteresseerde lezers herinnert zich nog wel de befaamde telefonische weerlijn (003) van het ‘oerdegelijke’ KNMI te de Bilt. Sommige ondeugende weerofielen (kinderen) belden die lijn niet zelden stiekem buiten het zicht van de ouders. Menigeen herkent deze manier van doen nog wel.

In de jaren zeventig en tachtig was dit ongehoord frequent gebelde nummer eigenlijk onontbeerlijk om aan basale weerinformatie te komen voor de non-professional.

Naast het weerbericht op TV (NOS Journaal), de mededelingen voor land - en tuinbouw, de karakteristieke weerbabbels van Jan Pelleboer bij de TROS en de kundige weerkundige verhandelingen van weerman Hans de Jong (NCRV), had je verder alleen nog de dagbladen die (veelal gedateerde) informatie over het weer verschaften.

Bijna ongelofelijk om nu te realiseren dat de beschikbaarheid van actuele weerinfo bijna vooroorlogs was destijds.

Zo wist het KNMI bijvoorbeeld op 28 en 29 december 1978 niet hoe meedogenloos de kou-inval van 30 en 31 december zou gaan uitpakken, om nog maar te zwijgen over het Siberische vervolg in grote delen van Europa.

De huidige overkill aan meteorologische gegevens staat in schril contrast met de summiere info die toen voor de gewone ‘gebruiker’ beschikbaar was.

Medio jaren tachtig bood de Telegraaf nog een miljoen gulden voor de weerlijn van Jan Pelleboer, maar Jan Hendrik, eigenwijze en stoïcijnse noorderling van huis uit, hield zijn populaire weerlijn lekker in eigen beheer.

De weerprimeurlijn 0900-1234554 startte in oktober 2009 en de vraag was aanvankelijk: ‘is het aanbieden van een telefonische weerdienst niet ‘n beetje ‘jaren tachtig’ in het tijdperk dat veel weerinfo ook gratis verkrijgbaar is’ ?

Het antwoord was neen, ofschoon er al een aantal weerinfolijnen bestonden in Nederland. Een monopoliepositie verwerven op dit front zou dan ook irrealistisch zijn en niet in de lijn der verwachting liggen in eerste instantie.

Opvallend is dat ‘luisterboeken’ tegenwoordig populairder zijn dan ooit. Als we dit vertalen naar het oppikken van gedegen weerinformatie doet zich het interessante feit voor dat sommige mensen niet per se een kaal en klinisch weerbericht van internet of hun mobiele telefoon willen plukken, maar liever een solide en helder weerverhaal willen aanhoren. Hierin voorzag en voorziet de weerprimeurlijn volkomen. Sinds 1 september jl. is er ook een kersverse weerprimeurlijn voor een + select groepje Belgen via het Belgische telefoonnummer 0902-15405.