Telefoonnummer: 0900-1234554

Banner Weerprimeur.nl - Zonnebloem met blauwe lucht in zomer

Veertiendaagse prognose

Op deze pagina proberen we te ++ traceren hoe het weer er over pakweg twee weken zal uit gaan zien. Er wordt dan ook een trend of teneur aangegeven op grond van de belangrijkste numerieke weermodellen die beschikbaar zijn. Middels een codering wordt die meest voor de hand liggende tendens dan ook benoemd. Een zeer concreet weerbeeld aangeven voor de periode die zo'n veertien dagen voor ons ligt..

is uiteraard ondoenlijk maar de praktijk bewijst dat voor dit tijdpad best een plausibele uitspraak kan worden gedaan. In 2006 en ook in 2012 gaven de weerkaarten van het Amerikaanse weermodel net na 20 januari herhaaldelijk flink wat koude aan voor begin februari en we zagen hoe intens +++++ winters koud het met name aan het begin van februari 2012 werd.


 

CODE A tendentie is droog / zonnig / koud onder invloed van solide hogedrukgebieden op de juiste stek bij voorkeur boven Scandiland en / of richting IJsland. Er wordt continentaal polaire - en soms zelfs continentaal arctische lucht aangevoerd met maxima veelal ruim onder nul en minima tussen -8 en -15 graden met eventueel uitschieters richting -18 tot -23 graden boven sneeuw in zeldzame cases. 

 

CODE B tendentie is richting uitgesproken vuil winterweer met kansen op LMG's en GrenzWetterlagesituationen. Kans op bakken met sneeuw, soms verwaaiend en veel verkeersoverlast gevend. Zowel frontale sneeuwsituaties als gevallen met flinke sneeuwbuien vallen onder deze code.  

 

CODE C tendentie is vrij normaal voor de Hollandse winter met alle circulatietypen tussen zzw. en nnw. en flink wat dooi daags en des nachts veelal ook minima in de plus. Soms kan sprake zijn van een stralingswintertje. Er is soms sprake van een lichte/matige wisselvalligheid door de passage van enkele storingen. Het bekende open Hollandse weerbeeld. 

 

CODE D tendentie is uitgesproken (anticyclonaal) zacht met topmaxima in de dubbele cijfers en een stevige zzw. stroming geeft daarbij ook flink wat zon (februari 1989 als referentie en 2-2 2002 uiteraard)  

 

CODE E tendentie is zeer dynamisch met stormkansen op de kusten van Noord - en Zuid-Holland. Stormpotentie tot windkracht 11 is haalbaar. Overigens veel buien en regenperikelen bij deze code.

 

CODERING ZOMERHALFJAAR

 

CODE A tendentie is hoogzomers met solide hoog Scandinavia of Oost-Europa met maxima later in de periode tot 35-38 graden in Westdorpe, Ell, Arcen of Volkel. Hitttegolfallures niet ondenkbaar

 

CODE B tendentie is ronduit zomers met opkomend Azorenhoog via Frankrijk en of UK/Schotland inclusief mooie dynamische verwarming. Temperatuur op den duur in toptraject 20-25 graden.. 

 

CODE C tendentie is volkomen normaal met gewoon cyclonaal Hollands zomerweer. Kans op een bui of een regenfront bij een bolle wind tussen zw. en nw. en maxima veelal tussen 19-23 graden.

 

CODE  D tendentie neigt naar schapenscheerdersvariant met hardenekkige nw. winden, kilte met 15-16 graden en af en toe wat lekkage uit het hardnekkige wolkendek. De anti-zomerse variant dus.  

 

CODE  E  tendentie richting een rotslecht scenario met actieve depressies en troggen in het Noordzeegebied, veel wind en buien incluis en veel te lage temperaturen voor de zomer (kachelweer bijna)

 

CODE F tendentie is zeer onweerachtig met kans op zware buien met hagelbollen tot 6-7 cm., onweer en zeer zware rukwinden (tornadogevaar regionaal) Zeer actieve koufronten en/of Ostgewitters.

 

TOELICHTING: In grote lijnen wordt middels deze bovenstaande coderingen een globale weertendens neergezet. De momentane veertiendaagse tendens wordt aangegeven door de code die in de kleur rood staat aangegeven